Voor meer informatie

Maaike Landman van ProBiblio, tel. 023 55 46 161, e-mail mlandman@probiblio.nl

Het Makkelijk Lezen Plein is
een initiatief van:© ProBiblio; Makkelijk Lezen Plein 2011