Het internet staat vol met informatie over leesproblemen. Wij menen met deze site daar toch iets aan toe te kunnen voegen.

 

Bijna alle Openbare Bibliotheken hebben tegenwoordig een Makkelijk Lezen Plein. Het MLP geeft een goede ondersteuning voor het leesonderwijs aan kinderen met leesproblemen.

 

  • Een Makkelijk Lezen Plein biedt kinderen met leesmoeilijkheden toegang tot informatie. Ze kunnen zelfstandig een keus maken uit de materialen voor hun werkstuk of spreekbeurt.
  • Daarnaast biedt het MLP aantrekkelijk leesmateriaal dat deze kinderen tot lezen kan brengen. 
  • Ook ouders worden op het MLP geholpen aan informatie die hun kind verder kan helpen.


Makkelijk Lezen Plein in de School

Omdat er steeds meer vraag kwam vanuit het onderwijs naar het MLP-concept heeft de projectleider van het Makkelijk Lezen Plein, Nanda Geuzebroek, het concept herschreven naar de scholen.  Scholen die belangstelling hebben voor het Makkelijk Lezen Plein in de School kunnen daarvoor terecht bij de eigen plaatselijke Openbare Bibliotheek. Zij kunnen scholen informatie en begeleiding geven om tot een bij de school passende MLP-voorziening te komen.

 

Uitwisselen tips en vragen
Heeft u tips of goede ervaringen op makkelijk lezengebied voor andere leerkrachten, geef die aan ons door.
Heeft u vragen op het gebied van leesbevordering voor zwakke lezers, mailt u dan naar mlandman@probiblio.nl


Het Makkelijk Lezen Plein is
een initiatief van:© ProBiblio; Makkelijk Lezen Plein 2011

naar boven