Tips voor leerkrachten

  • Onderwijs en bibliotheek hebben lange tijd neergekeken op jeugdlectuur. Boeken van bijvoorbeeld uitgeverij Kluitman werden uit de schoolbibliotheek geweerd. Inmiddels is men genuanceerder gaan denken over deze categorie boeken. Recreatieve boeken worden gezien als een eerste noodzakelijke fase in de leesontwikkeling van kinderen. Voor leeszwakke kinderen zijn deze boeken onontbeerlijk.
    Jos Walta schreef hier in mei 2006 in JSW een artikel over. Klik hier om naar het artikel te gaan.

 

 

Top 50 van het Makkelijk Lezen Plein

Hier vindt u de 50 best uitgeleende leesboeken van het MLP.

 

 

 

Tips die u aan ouders kunt geven

 

 Leesboeken- apps

 

  • Naast de apps voor hulpmiddelen kunnen leerlingen ook terecht bij apps die een bepaald boek voorlezen,  animaties  tonen of anderszins verrijken.


 

 

Het Makkelijk Lezen Plein is
een initiatief van:© ProBiblio; Makkelijk Lezen Plein 2011

naar boven