Om een MLP effectief te maken en te houden is het belangrijk goed contact met ouders en leerkrachten te onderhouden en regelmatig informatiebijeenkomsten te organiseren rond  leesproblemen en leesbevordering van kinderen met leesmoeilijkheden.

 

Een tippenlijst voor de Frontoffice verschijnt onregelmatig met nieuws, praktische handvatten en boekentips, speciaal om de Frontoffice actueel geïnformeerd te houden.

 

Om klanten goed te kunnen adviseren is het belangrijk te weten waarover je moet adviseren. Belangrijkste adviezen voor ouders gaan over:

Over al deze zaken vind je in het ouderdeel van deze site veel informatie.

Gebruik de zoekoptie of de sitemap om de informatie te vinden die je nodig hebt.

 

Veel bibliotheekmedewerkers vinden het soms moeilijk om ouders de juiste adviezen te geven. Mocht je het antwoord niet kunnen vinden op deze site, dan kun je altijd mailen naar mlandman@probiblio.nl

Kijk ook goed in de rubriek Veel gestelde vragen.

 

Ook leerkrachten komen met vragen naar het MLP. In het leerkrachtendeel van deze site vind je informatie voor leerkrachten.

In 2009 kregen de bibliotheken de beschikking over het concept Makkelijk Lezen Plein in de School. Zij kunnen dit aanbieden aan scholen. Het concept moet ook in de Bibliotheek op School geintegreerd worden. Alleen dan kan een Bibliotheek op School 100% van de leerlingen bedienen.

Het MLP in de School is niet een eenduidig verhaal. Belangrijkste aspect aan MLP in de School is dat scholen ervan doordringen worden dat zij een deel van hun collectie goed toegankelijk moeten maken voor zwakke lezers door die frontaal te presenteren. Het MLP in de School kan aangepast worden aan de ruimte, tijd en het budget van een school en moet altijd schoolbreed in het beleid opgenomen worden.

Bibliotheken kunnen de Handleiding voor het opzetten van een MLP in de School en de verdere gereedschappen elders op deze site downloaden. Ook kunnen bibliotheken feedback en ondersteuning krijgen van de bedenkers van het MLP in de school bij ProBiblio. Mail daarvoor naar Maaike Landman, e-mail mlandman@probiblio.nl.

naar boven