Lezen oefenen met je dyslectische kind

 
 
Veel ouders willen graag thuis oefenen met lezen met hun kind, omdat er op school te weinig gebeurt.
 
 
 
Let daarbij op de volgende zaken:
 
 
 • In het belang van het kind is het altijd zaak zoveel mogelijk met de school samen te werken en op een lijn te blijven zitten.
 • Het kind moet (weer) het gevoel krijgen dat boeken leuk zijn. Kies dus altijd een boek dat het kind uitgezocht heeft en dat aansluit bij de interesse van het kind. Dit kan een boek over ruimtevaart zijn, maar ook een boek van Roald Dahl.
 • Het thuis oefenen moet leuk blijven. Als het met strijd gepaard moet gaan, werkt het niet.
 • Het kind moet een succeservaring opdoen. Op dit principe is deze manier van oefenen gebaseerd.
 • Het kind moet bemoedigd worden. Er wordt geen aandacht besteed aan de fouten, maar er wordt benadrukt wat goed ging.
 • Het kind moet het veilige gevoel krijgen, dat het er niet alleen voor staat. Als het lezen niet goed gaat, wordt er meer geholpen. Het kind krijgt dus nooit het gevoel dat het alleen moet aanmodderen.

 

 

De methode werkt als volgt:
 
 
 • Kies een boek dat 1 of 2 avi-niveaus hoger ligt, dan het avi-niveau dat het kind beheerst.
 • Als het kind nog niet verder is gekomen dan avi-2 is het helemaal erg belangrijk om een boek van een hoger avi-niveau te nemen. Boeken op avi-1 of 2-niveau zijn vaak moeilijk te lezen, doordat ze in een soort telegramstijl zijn geschreven. Door de veelvuldige korte woordjes, bieden ze een kind vaak weinig houvast. Boeken op avi-3 niveau of hoger bieden ook interessantere verhalen en de context geef meer houvast bij het lezen van moeilijker woorden.
 • Bij deze methode gaat erom dat het kind vloeiend leest. Het kind hoeft niet snel te lezen, als het maar op toon leest en als de zinnen maar vloeiend gelezen worden.
 • Kies een stuk tekst. Begin met een halve bladzijde en bekijk hoe dit werkt. Gaat het lezen van het kind moeilijk, neem dan een korter stukje, gaat het goed lees dan een langer stuk.

 

 

 
Stap 1: voorlezen
 
 • De ouder leest het stuk niet te snel, maar vloeiend voor. Het kind wijst het woord, dat gelezen wordt, bij.

 

 

 
Stap 2: koorlezen
 
 • Daarna lezen ouder en kind de tekst samen hardop (koorlezen). De ouder praat zachtjes, en vooral ondersteunend. Het kind wijst met de vinger het woord bij.

 

Als het lezen goed gaat, kan stap 2 overgeslagen worden. Ook als je het idee krijgt te veel in een schoolse sfeer te komen, kun je stap 2 overslaan.
 
 
 
Stap 3: zelfstandig lezen met hulp en ondersteuning
 
 • Daarna leest het kind de tekst hardop voor. De ouder wijst bij en bepaalt daarmee het tempo waarin gelezen wordt. Het lezen moet vloeiend en op toon gaan. Als het kind aarzelt of hakkelt bij een woord, zegt de ouder het woord voor.

 

 

 
Het nut van voorzeggen
 • Het voorzeggen van het woord is erg belangrijk. Het tempo blijft in het lezen. Het kind kan op toon blijven lezen. Het geeft het kind een veilig gevoel, omdat het zich gesteund weet. Dat komt het zelfvertrouwen ten goede en daarmee ook het lezen.
 • Het voorzeggen is ook belangrijk, omdat het kind daardoor niet een verkeerd woordbeeld gaat plakken aan het woord. De volgende keer zal hij het daardoor eerder herkennen. Het kind een woord laten spellen heeft geen zin. Het houdt het lezen op, de vloeiendheid gaat uit het lezen en de volgende keer dat het kind het woord tegen komt, zal het weer net zo hard gaan spellen.
 • Door het voorzeggen blijft lezen ontspannend. Het is erg belangrijk spanning te voorkomen.

 

 

 
Belonen
 • Aan het eind van de samenleessessie geeft de ouder positief commentaar: Goed op toon gelezen, of Bijna geen fouten gelezen of Dat heb je spannend voor gelezen.
 • Als een wat dikker boek gelezen wordt, kan de ouder het hoofdstuk uitlezen of een paar bladzijden verder lezen. Het boek wordt dan sneller uit gelezen en de spanning blijft erin.

 

 

 
Handboek
Wie meer wil weten over lezen oefenen met een kind met dyslexie kan daarover lezen in:
Anneke Smits en Tom Braams, Dyslectische kinderen leren lezen. Individuele, groepsgewijze en klassikale werkvormen voor de behandeling van leesproblemen. Boom 2006.
 
 
Voor verdere advisering: kijk in het ouderdeel onder leestipsoefentips, hulpmiddelen en voortgezet onderwijs.
naar boven