Scholen beginnen steeds meer het Makkelijk Lezen Plein te ontdekken.

 

Het is belangrijk met scholen samen te werken.

Het geeft je toegang tot je doelgroep.

Als een intern begeleider overtuigd is van het belang van een MLP voor haar/zijn leerlingen, dan zal zij moeite doen ouders informatie door te geven over de activiteiten van je MLP.

 

Veel leerkrachten zijn zelf nog weinig op de hoogte van de mogelijkheden van het MLP.

De bibliotheek kan hen die scholing over de uitgangspunten van het MLP, over de advisering van ouders, over de keuze van schoolmethode en hoe daarbij rekening te houden met de leerlingen met leesproblemen, over hulpmiddelen, over Loket Aangepast-lezen en Dedicon en natuurlijk over de inricjting van een voor zwakke lezers effectieve schoolbibliohteek.

 

Voor scholing van schoolteams zijn powerpoints beschikbaar. Deze werden bij de train de trainercursus Makkelijk Lezen Plein geleverd en besproken. Heb je belangstelling voor de powerpoints mail dan naar mlandman@probiblio.nl

naar boven