Het is erg belangrijk om bij de keuze van materialen voor het MLP in het achterhoofd te houden dat het MLP bedoeld is voor kinderen vanaf groep 4, die al snel worden afgescheept met boeken die niet bij hun leeftijd passen. Dat tast het zelfbeeld van deze kinderen aan. Het is belangrijk met het MLP te onderstrepen dat je deze kinderen serieus neemt. Materialen en aankleding van het MLP mogen niet kinderachtig zijn. De materialen moeten qua inhoud en uiterlijk leeftijdsadequaat zijn. De aankleding van een MLP moet uitnodigend zijn, en moet eerder een stoere dan een kinderachtige indruk maken.


Aanschaf

Op deze site treft u een overzicht van de aanschafcriteria aan. Het is zaak dat aanschafmedewerkers, voor het ingebruiknemen van een MLP geschoold worden in de uitgangspunten van het MLP, zodat ze over de nodige achtergrondkennis beschikken om tot een overwogen aanschaf te komen.

 

De NBD geeft in de aanschafinformatie aan of materialen geschikt zijn voor het MLP. Het is belangrijk altijd zelf kritisch te blijven en ook in staat te zijn een eigen oordeel over materialen te vellen. Het evenwicht van het MLP qua moeilijkheidsgraad van de verschillende MLP-materialen hangt daar vanaf. In de collectiedatabase op deze site zijn eventuele correcties op de adviezen van de NBD onmiddellijk doorgevoerd. U vindt daar dus altijd uptodate titels.


Plaatsingswijze

 

Cruciaal is dat de materialen op de juiste wijze op het MLP geplaatst worden. De manier waarop de materialen geplaatst worden, maakt een MLP succesvol en effectief. U vindt een toelichting op de juiste plaatsingswijze hier.


PIM-indeling voor het MLP

Het is belangrijk een overzichtelijke indeling voor de non-fictie te hanteren. Voor PIM heeft het Kenniscentrum MLP een voorstel gedaan aan de NBD voor een overzichtelijke hoofdcategorie-indeling, die met zo min mogelijk tijdsinvestering te realiseren is. Honorering van dit voorstel kan even op zich laten wachten. Dit hoeft u niet te beletten ermee aan de slag te gaan. Klik hier om het overzicht PIM-indeling voor het MLP te downloaden.

 De aanschafcriteria bij elkaar


Algemene criteria:

 • Maximaal 1000 items opnemen.
 • Geen dubbele exemplaren.
 • Aantrekkelijke en informatieve voorkanten.
 • Fictie kan beperkt blijven tot populaire thema’s zoals avontuur (spannend boek, inclusief detective), dieren, paarden, liefde, griezelen, sport, heksen, school, humor, vrienden en geschiedenis. Kleine MLP's kunnen zich beperken tot bijvoorbeeld avontuur (spannend boek, inclusief detective), griezelen, school, vrienden en de kleinere genres sport en paarden.
 • Uitleencijfers.

 

Kijkmateriaal (DVD's):

 • Het materiaal moet Nederlands gesproken zijn, zodat er geen ondertitels gelezen hoeven te worden.
 • Het taalgebruik moet geschikt zijn voor kinderen tussen de acht en dertien jaar.
 • Het materiaal moet voldoende informatief zijn, zodat het gebruikt kan worden voor werkstukken en spreekbeurten.
 • Het materiaal moet qua inhoud aansprekend vormgegeven zijn.
 • Het materiaal moet qua uiterlijk aansprekend vormgegeven zijn.
 • Voor verfilmde leesboeken geldt dat ze geschikt moeten zijn voor het maken van een boekbespreking. Dit houdt een kwaliteitseis in. Eventueel kan naast de verfilming ook het boek opgenomen worden in de collectie, zodat het kind het boek kan tonen bij een mondelinge boekpresentatie. Deze boeken moeten bij de films geplaatst worden met een boek en filmsticker, zodat ze niet bij de genres komen te staan.
 • Aan de omslag van het materiaal moet door middel van illustraties goed te zien zijn waar het over gaat.

 

Cd-rom’s:

Cd-rom's zijn een beetje een aflopende zaak. Internet neemt hun functie over. Oefenporgamma's zijn voldoende om eventueel op te nemen.

 • Voor al de cd-rom's geldt het selectiecriterium dat ze spraakondersteund moeten zijn. Als er geschreven taal gebruikt wordt, moet die ook altijd voorgelezen worden.
 • Het materiaal moet Nederlands gesproken zijn. Sommige Vlaamse cd-rom’s met een te nadrukkelijke Vlaamse uitspraak en woordkeus kunnen daardoor ongeschikt worden.
 • Het materiaal moet niet kinderachtig zijn. Dit geldt voor de inhoud, de vormgeving en voor de ondersteunende stem.
 • Het materiaal moet intuïtief goed te gebruiken zijn. De navigatie moet vanzelfsprekend zijn en gebruik maken van symbolen in plaats van taal.
 • Oefenprogramma’s voor leren van de tafels opnemen. Dit materiaal moet opgenomen voor de doelgroep van kinderen met dyslexie. Dyslexie heeft vaak niet alleen gevolgen voor de automatisering van de klank-tekenkoppeling bij het lezen, maar ook voor de automatisering van de tafels. Extra, stimulerend en visueel materiaal om dit te oefenen maakt veel dyslectische kinderen weer een stuk gelukkiger.
 • Oefenprogramma’s voor leren van topografie voor dyslectici opnemen. Bij het leren van de topografie speelt hetzelfde als bij de tafels. Daarbij is nog een extra handicap dat plaatsnamen geen betekenis hebben. Het zijn losse woorden zonder context. Dat maakt het erg moeilijk voor dyslectici topografische namen te leren en te onthouden.
 • Aan de omslag van het materiaal moet door middel van illustraties goed te zien zijn waar het over gaat.

 

Luistermateriaal:

 • Het belangrijkste selectiecriterium is alle commercieel uitgegeven luisterboeken op te nemen. Dit omdat er betrekkelijk weinig materiaal is en het zo'n belangrijk medium is voor zwakke lezers.
 • Klanten doorverwijzen via internet naar het Loket Aangepast Lezen betekent een vergroting van de eigen collectie.
 • Voorleesboeken kunnen naar eigen smaak en ervaring gekozen worden. Zorg dat ze een voorleessticker krijgen en plaats ze bij elkaar, zodat ze niet tussen de genres terecht komen. Ze zijn immers te moeilijk! Voorleessticker voor grote kinderen vindt u elders op deze site.
 • Van de Daisy-roms alleen de aantrekkelijk voorgelezen boeken en de meest actuele en populaire titels opnemen.

 

Kijk- en luistermateriaal:

 

Lezen (fictie):

 • Makkelijk lezen boeken, mits de inhoud aansprekend is en de omslag uitnodigend.
 • Materialen die voorkomen op de titellijsten elders op deze site
 • Voor de fictie is een aparte lijst met criteria opgesteld. Klik hier.

 

Kijk- en leesmateriaal (strips):

 • Tekst moet in schrijf- of drukletters geschreven zijn, dus niet in hoofdletters
 • Letters moeten niet te klein zijn
 • Rustige lay-out is vereist
 • Weinig tekst in de tekstballonnen en bijschriften
 • Stripboeken met korte verhaaltjes zijn heel geschikt
 • Taalgebruik moet niet te moeilijk zijn
 • Inhoud moet niet complex zijn

 

Lezen (non-fictie):

 • Veel visuele ondersteuning in de vorm van informatieve afbeeldingen, plaatjes, tekeningen en kaarten
 • Weinig tekst
 • Grotere, duidelijke letter
 • Weinig moeilijke woorden
 • Korte zinnen
 • Niet kinderachtig

 

Selectiecriteria voor speelleermateriaal:

 • Eenvoudige spelregels; intuïtief te gebruiken
 • Sterk materiaal, degelijke verpakking
 • Niet te kleine onderdelen
 • Makkelijk te controleren
 • Aantrekkelijk uiterlijk

 

Selectiecriteria voor de collectie voor ouders en leerkrachten:

 • Heldere informatie
 • Snel in te kijken en door te lezen
naar boven