Alles wat nodig is om een MLP in te richten en te onderhouden vindt u op deze site.
U vindt uw antwoorden makkelijk via:

 

 

Mocht u onverhoopt geen antwoord vinden op uw vraag, mail dan naar Maaike Landman, e-mail mlandman@probiblio.nl

 

MLP in de School
Steeds vaker komen er vragen van scholen voor hulp bij het inrichten van een MLP in de School. In de gereedschapskist voor het inrichten van een MLP in de School vindt u alles wat nodig is om aan die vraag te voldoen. Zie MLP in de School.

naar boven