Het gebruik van de naam Makkelijk Lezen Plein en het logo

 

De naam Makkelijk Lezen Plein en het gebruik van het logo zijn gecreëerd voor een bibliotheekvoorziening voor kinderen met een leesprobleem. De naam en het MLP-logo zijn geestelijk eigendom van ProBiblio. Ze mogen vrij gebruikt worden door Openbare Bibliotheken met een MLP. Het gebruik voor voorzieningen voor jongeren en volwassenen met een leesprobleem is dus niet toegestaan.


Uiteraard mogen er geen veranderingen aan het logo worden gedaan zonder toestemming van en overleg met de eigenaren van het logo. Deze zijn te bereiken via Maaike Landman, e-mail mlandman@probiblio.nl

Commerciële bedrijven moeten een overeenkomst sluiten met Probiblio voor het gebruik van het MLP-logo. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Maaike Landman, e-mail mlandman@probiblio.nl

 

Bestellen

MLP-logostickers om op de materialen te plakken, zijn te bestellen bij NBD/Biblion. Makkie-stickers om op de voorkant van MLP-materialen te plakken zijn te bestellen bij ProBiblio.

 

De keuze voor de naam Makkelijk Lezen Plein

Om het principe van een bibliotheekvoorziening voor zwakke lezers in de basisschoolleeftijd goed geborgd te krijgen in het landelijke bibliotheekconcept is het noodzakelijk om één naam te voeren: Makkelijk Lezen Plein.

 

Om klanten de link te laten maken met www.makkelijklezenplein.nl is het noodzakelijk om één naam te voeren. Klanten hoeven dan maar één naam te onthouden. Dat is voor deze doelgroep erg aanbevelenswaardig!

Dus ook al heb je alleen maar een plankje: noem het Makkelijk Lezen Plein!

www.makkelijklezenplein.nl kan gebruikt worden om:

  • de eigen klanten van informatie te voorzien,
  • om kinderen en jongeren tot lezen te stimuleren door hen te laten deelnemen aan hun deel van de site door hun tips en filmpjes in te sturen,
  • om klanten de gelegenheid te bieden om hun vragen te stellen aan de gespecialiseerde leden van de websiteredactie
  • om zelf ondersteuning te krijgen bij de inrichting en beheer van een MLP
  • om advies te vragen aan het gespecialiseerde MLP-team voor de eigen advisering aan klanten

 

naar boven