Voor het opzetten van een Makkelijk Lezen Plein is het raadzaam de Handleiding voor het opzetten van een Makkelijk Lezen Plein van de hand van Nanda Geuzebroek te lezen. Hierin wordt ingegaan op de achtergronden van het Makkelijk Lezen Plein. Kennis hiervan is noodzakelijk om tot een goed ingericht MLP te komen en tot een goed beheer ervan.
De Handleiding is uitgegeven door VOB en NBD/Biblion. Hij is verschenen in het Handboek Jeugdbibliotheekwerk 4 tot 12 jaar.  


Actueel blijven
De Handleiding is van 2004. Uiteraard zijn de uitgangspunten van het MLP niet gewijzigd. Het concept is wel doorontwikkeld. Het is daarom raadzaam regelmatig deze site te blijven raadplegen i.v.m. nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen.

 

Belangrijkste doelgroep

Belangrijke aanpassing is dat voor de vormgeving en de collectie van het MLP uitgegaan wordt van kinderne met dyslexie, omdat dat criteria genereerd die ook goed zijn voor andere zwakke lezers. De grootste doelgroep van het MLP zijn de autochtone en de allochtone kinderen met een taalachterstand.

 

U kunt de Handleiding in pdf-formaat hier downloaden.

 

Daarnaast kunt u beschikken over:

- Het Plan van Aanpak voor het inrichten van een Makkelijk Lezen Plein voor kinderen, verschenen bij Probiblio. Download hier het Plan van aanpak. Het PvA is een praktische samenvatting van het Handboek.
Het Handboek gaat meer in op de achtergronden van het Makkelijk Lezen Plein. Kennis daarover is belangrijk om tot een goede dienstverlening te komen.

 

Waarom leesbevordering van de groep zwakke lezers zo belangrijk is wordt helder uiteengezet in het artikel van Kees Vernooy Een Goede Woordenschat. De basis voor een goede schoolloopbaan. Van harte aanbevolen dit te lezen!

 

Click for the English article about the Easy Reading Plaza, the Dutch library concept for children with reading problems.

naar boven