Om een MLP te realiseren moeten de materialen een aantal handelingen ondergaan:

 

- MLP-sticker of een Makkie-sticker toevoegen. 
- een genreaanduiding geven als dat ontbreekt
- een mlp-plaatskenmerk toevoegen

 

In dit deel vindt u alles wat u hiervoor nodig heeft.

 

 

PIM en MLP

 

Het MLP is gebaat bij een kleurenindeling van de non-fictie collectie. Daarbij volstaat een indleing in hoofdonderwerpen. Er is een voorstel gedaan aan de NBD om een PIM-indeling voor het MLP te realiseren. Dat heeft wat voeten in aarde. Bibliotheken die hier iet op willen wachten, kunnen alvast aan de slag gaan met de PIM-indeling zoals voorgesteld voor het MLP.

In het MLP-voorstel voor een vereenvoudigde PIM-indeling zijn de te verrichten extra handelingen tot een minimum beperkt en wordt de MLP-plaatsing optimaal. Bibliotheken kunnen alvast aan de slag met de nieuwe PIM-indeling. Het voorstel voor de MLP/Pim-indeling vindt u hier. De MLP-collectiemodule zal de onderwerpindeling van PIM ook gebruiken.

naar boven