In de Handleiding voor het opzetten van een MLP voor kinderen vindt u alle informatie die nodig is om tot de inrichting van een MLP te komen.

 

Hieronder vindt u de uitgangspunten van een MLP even kort bij elkaar.


Belangrijkste uitgangspunt is dat de doelgroep van het MLP bestaat uit kinderen die moeite hebben met lezen en er daardoor vaak weinig plezier aan beleven. Toch moeten ook zij werkstukken en spreekbeurten maken. De bibliotheek met haar lange rijen kasten met de boeken met de rug naar voren is voor kinderen (en volwassenen) met een leesprobleem een plaats waar ze het liefst met een grote boog om heen lopen. Voor hen is het belangrijk toegang te krijgen tot informatie door een andere opstelling: frontaal.


Het tweede belangrijke uitgangspunt is dat  kinderen met een leeshandicap juist tot lezen gestimuleerd moeten worden. Voor hen is het belangrijk dat ze toegang krijgen tot informatie in goed gestructureerde taal in elke beschikbare vorm. Dit is belangrijk omdat hun taalontwikkeling steeds verder achterop zal raken als ze die kans niet krijgen. Leesplezierbevordering heeft een grote prioriteit. Een aantrekkelijke en aan deze doelgroep aangepaste collectie is daarom belangrijk.

 

NB. Inmiddels is duidelijk dat leesplezier voor kinderen met een leesprobleem mogelijk is. De praktijk heeft dat uitgewezen, maar dit kwam ook als resultaat uit het onderzoek van de Universiteit van Tilburg.

 

Het derde uitgangspunt is dat het deze kinderen veel moeite kost geschreven teksten tot zich te nemen. Uitgeweken zal dus moeten worden naar andere vormen van informatievoorziening, nl. de visuele en auditieve bronnen: een verfilmd jeugdboek in plaats van het boek of een informatieve video in plaats van een dikke pil met veel kleine letters. Hiermee kan de aandacht verlegd worden van de alles absorberende aandacht die voor het technische lezen nodig is, naar de aandacht voor de inhoud.

 

Het vierde uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk vormen van informatieoverdracht opgenomen moeten worden die aansprekend zijn voor deze kinderen. Hiervoor is de computer uitermate geschikt. De meeste kinderen werken graag met een computer. Oefenmateriaal voor lezen en spellen kan op cd-rom aangeboden worden. Informatie kan via interactieve programma’s gevonden worden. Links naar geschikte sites voor kinderen met een leesprobleem kunnen op een MLP- computer geplaatst worden.

 

Een ander uitgangspunt is dat kinderen met een leesprobleem niet uit zichzelf naar de bibliotheek komen. Hun ouders daarentegen zijn vaak juist extra gemotiveerd. Zij willen graag antwoord op vragen die bij hen rijzen naar aanleiding van de leesproblemen van hun kroost. Voor hen zal dus ook materiaal op het MLP te vinden moeten zijn met informatie over leesproblemen en de aanpak daarvan. Ook leerkrachten kunnen van deze informatie gebruik maken.

 

Een belangrijk uitgangspunt is dat de kinderen door de manier van presenteren makkelijk naar de materialen toegeleid moeten worden. Thema- en genreaanduiding, scheiding van fictie en non-fictie en een goede bewegwijzering zijn hierbij essentieel.

 

Het laatste uitgangspunt is dat de collectie beperkt moet blijven. Er moet naar gestreefd worden niet meer dan 1000 titels in de kindercollectie op te nemen. Het aanbod moet overzichtelijk blijven, anders raken de kinderen gauw het overzicht kwijt en gaan ze zonder materialen weer naar huis.

naar boven