Het Makkelijk Lezen Plein in de School werd op de NOT 2009 gepresenteerd aan de scholen. Leerkrachten reageerden zeer enthousiast. Zoals sommige zeiden:  alleen al de eyeopener van de frontale opstelling voor deze doelgroep maakte het bezoek aan de NOT de moeite waard.

Het MLP in de School realiseert een frontale opstelling en een aangepaste collectie voor zwakke lezers, en geeft daarmee een krachtige ondersteuning aan het leesonderwijs voor deze kinderen.


Het Makkelijk Lezen Plein in de School is een product  van de bibliotheek voor de basisscholen, en vormt een aanvulling op het bestaande schoolbibliotheekwerk.

Het is belangrijk het MLP in de School aan de eigen leesbevorderingsprogramma's te koppelen. Er is niet één MLP in de School, het is maatwerk. Het budget, de ruimte en de personele inzet zijn bepalend voor de vorm.

Twee zaken moeten echter in elk MLP in de School gerealiseerd worden:

 

  • de frontale plaatsing. Dit is voor de meeste scholen een eye-opener waar ze erg enthousiast over zijn. De frontale plaatsing kan variëren van de hele collectie, bijvoorbeeld in een school voor speciaal onderwijs, via een bak met frontaal geplaatste materialen in elke klas tot een deel van de centrale schoolbibliotheek.
  • scholing van het team over makkelijk lezen. Leerkrachten moeten de uitgangspunten van het MLP kennen. Ze moeten weten welke criteria gehanteerd moeten worden voor de keuze van materiaal voor zwakke lezers en ze moeten meer kennis krijgen over leesbevordering voor zwakke lezers.

 

Er zijn duidelijke verschillen tussen het MLP in de bibliotheek en het MLP in de School.

 

  • Het MLP is bestemd voor kinderen vanaf groep 4. Het MLP in de School begint in groep 1.
  • Het MLP bevat een verscheidenheid aan materialen, vooral leesmaterialen. Scholen kunnen doorverwijzen naar de OB voor de materialen die zij niet in huis hebben.
  • Op het MLP in de School staan alleen materialen die de leerlingen zonder hulp van anderen kunnen gebruiken. Op het MLP in de bibliotheken komen ook veel ouders. M.n. het non-fictiemateriaal wordt vaak gebruikt met hulp van ouders. Daarom kunnen op een MLP in de bibliotheek ook wat moeilijker materialen staan.

 

Met behulp van de Handleiding voor de scholen en de Richtlijnen voor de bibliotheken kan een gesprek aangegaan worden met de schoolleiding en de leescoördinator of mediathecaris over het opzetten van een MLP in de School. Dit gesprek levert  een beeld op van de mogelijkheden van een school. Het MLP kan daaraan aangepast worden.

 

Het MLP in de School kan de volgende vormen hebben:

 

  • De gehele collectie wordt frontaal geplaatst.
  • In elke klas staat een bak met frontaal geplaatste materialen.
  • De onder-, midden- en bovenbouwkasten krijgen een uitbreiding met een frontale kast of bak.
  • Een deel van de collectie van de centrale schoolbibliotheek wordt frontaal geplaatst.

 

Voor het realiseren van een MLP in de School zijn bouwtekeningen beschikbaar voor speciaal voor dit doel ontworpen zelfmaakmeubels. Deze meubels zijn op de NOT 2009 gepresenteerd aan het onderwijs en zijn erg enthousiast ontvangen. De meubels werden zo goed gewaardeerd omdat ze er mooi uitzien, erg praktisch zijn voor gebruik in een klas en goedkoop om te maken.

 

Scholen kunnen de bouwtekeningen alleen krijgen via de eigen bibliotheek. Er is al veel vraag naar de bouwtekeningen. Vragen die ons daarover bereiken worden doorgestuurd naar de lokale bibliotheek, zodat die het hele concept kunnen aanbieden. Alleen scholen die de stand op de NOT hebben bezocht en daar een gesprek hebben gehad en gelijk aan de slag wilden hebben de bouwteningen gekregen.

 

Uiteraard zullen we bibliotheken die met het MLP in de School aan de slag gaan ondersteunen. Jaarlijks zullen we een scholing verzorgen rond MLP en MLP in de School. Vragen kun je stellen aan Maaike Landman, e-mail mlandman@probiblio.nl, maar kijk eerst bij de veelgestelde  vragen en gebruik de zoekoptie om te zien of je vraag al beantwoord wordt op deze site.

naar boven