De Richtlijnen voor Bibliotheken geven handvatten voor de begeleiding van een school bij de inrichting van een MLP in de School. De Richtlijnen geven aanwijzingen voor de te volgen procedure en van de te leveren inspanningen van de school en van de bibliotheek.

 

Scholen geven momenteel weer meer prioriteit aan het verbeteren van het leesonderwijs. Als zij de toegevoegde waarde van het MLP in de School inzien voor de realisatie daarvan, zullen ze er budget voor willen vrijmaken.

 

Leesbevordering voor zwakke lezers staat ook hoog op de agenda van de politiek. Reden waarom sommige gemeentes geld beschikbaar stellen voor het realiseren van een MLP in de School.

 

 

Klik hier om de Richtlijnen voor bibliotheken voor het begeleiden van het MLP in de School.

naar boven