Suggesties voor onderwerpen voor informatieavonden voor ouders

 

Heb je zelf tips, mail ze ons!

 

Wees kritisch met wat je aanbiedt aan onderwerpen voor een informatiebijeenkomst. Lees het stuk Overwegingen vooraf.

 

Over de volgende onderwerpen kun je informatieavonden organiseren.

 

 • Makkelijk Lezen Plein: hiervoor kun je een consulent makkelijk lezen vragen. Deze lezing kun je bij of vlak na de opening van je MLP organiseren. Je kunt hem na verloop van tijd weer herhalen voor nieuwe ouders. Bij deze presentatie geef je uitleg over wat een MLP is, wat ouders en kinderen er aan hebben. Je geeft een toelichting op de geschikte materialen en je geeft tips om te oefenen. Ook geef je voorlichting over hulpmiddelen, Dedicon en Loket aangepast-lezen.
  in 2011 zal ProBiblio een train de traincursus organiseren, waarmee bibliotheken ok de beschikking krijgen over een kant en klare powerpoint om dit soort avonden met enige regelmaat zelf te kunnen geven.

 

 

Voor de volgende informatieavonden kun je een deskundige van de onderwijsbegeleidingsdienst in je regio vragen. Bij al deze leerproblemen spelen lees- of automatiseringsproblemen. Ze passen dus allemaal binnen het kader van het MLP.

 

 • Dyslexie
 • Dyscalculie. Sommige kinderen met dyslexie hebben ook last van dyscalculie.
 • AD(H)D
 • Autisme: Asperger, PDD-NOS, e.d.
 • Keuze voor een school voor voortgezet onderwijs voor kinderen met dyslexie. Deze avond kun je jaarlijks herhalen voor ouders van groep 7 en 8.

 

 

Met de regionale afdeling van de oudervereniging Balans kun je avonden organiseren:

 

 • lotgenotenavonden voor de diverse doelgroepen.
 • avonden over de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs, waarbij 'ervaren' ouders hun ervaringen delen met de ouders van aankomende brugklassers met dyslexie. Ook deze avond kun je jaarlijks herhalen voor ouders van groep 7 en 8. 

 

 

Activiteiten rond hulpmiddelen:

 

 • Informatiemarkten. Suggesties voor te vragen instellingen en personen vind je hier. Behalve met bedrijven kun je ook werken met ervaringsdeskundigen. Met name jongeren willen graag hun ervaringen delen op dit gebied. Hiervoor kun je aankloppen bij scholen in je regio met een goede dyslexiebegeleiding.
 • Workshops of informatieavonden rond hulpmiddelen. Hiervoor kun je distributeurs vragen (Optelec, Lexima (tegen vergoeding), Kanteff, Alexie).
 • Informatieavonden rond de gesproken school- en studieboeken. Hiervoor kun je Dedicon benaderen.
 • Trainingen voor ouders rond dyslexie en hulpmiddelen, verzorgd in de bibliotheek voor kleine groepjes ouders door Dedicon. Meer informatie via Dedicon.

 

 

Informatie rond studie:

 

 • Informatieavond rond mindmapping. Hiervoor kun je werken met mensen van Beeld en Brein. De B&B-methode komt uit de beelddenkhoek, maar is goed bruikbaar voor kinderen met leesproblemen om tot een beter tekstbegrip en tot betere studieresultaten te komen.

 

 

Informatie rond het schrijven van boeken voor kinderen met een leesprobleem:

 

Er zijn een aantal schrijvers die regelmatig voor de doelgroep van het MLP schrijven. Meestal is dit een van hun activiteiten. Ze kunnen iets vertellen over hoe ze te werk gaan of hoe ze tot een goed concept komen voor het schrijven voor deze doelgroep.

 

 

Schrijvers die hier voor in aanmerking komen zijn:

 

 • Annemarie Bon, schrijfster van diverse Zoeklichtboeken. Annemarie Bon is ook uit te nodigen voor lezingen voor leerkrachten of ouders over het onderwerp: schrijven voor speciale doelgroepen.
 • Lieneke Dijkzeul, schrijfster van diverse Zoeklichtboeken.
 • Anneke Scholtens, schrijfster van o.a. de Fritzi-reeks in de Zoeklichtserie. Zij kan iets vertellen over het bedenken van een concept voor het schrijven van jeugdboeken.
 • Vivian den Hollander, schrijfster van diverse boeken die ook jongens aanspreken, o.a. boeken over voetballen. Voor een ervaring met Vivian den Hollander klik hier.
 • Peter Vervloed, al sinds 25 jaar schrijver voor deze groep.
 • Anke Kranendonk, schrijfster van diverse Zoeklichtboeken.

 

 

Al deze schrijvers zijn te boeken via SSS, Schrijvers, School en Samenleving

 

 

Heb je zelf nog suggesties, mail ze ons.

naar boven