Een promotietafel kan gebruikt worden om ouders wat tips aan de hand te doen. Rond de volgende tips kunnen promotietafels gemaakt worden. Klik op de tip voor de verdere uitwerking ervan en een kant en klare begeleidende tekst voor de promotietafel.

 

Wat kunnen ouders doen voor hun dyslectische kind?

Tip 1: Elke dag minimaal 15 minuten voorlezen tot en met groep 8
Tip 2: Samen lezen
Tip 3: Thuis een leessfeer creëren
Tip 4: Abonnement nemen op een populair jeugdtijdschrift, waar het kind warm voor loopt
Tip 5: Series lezen

Tip 6: Dagelijks 10 minuten samen lezen oefenen

 

 

Tip 1: Elke dag minimaal 15 minuten voorlezen tot en met groep 8

 

Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen die zelf nauwelijks lezen, omdat:

 • het kind daarbij ongemerkt aan zijn of haar taalontwikkeling werkt.
 • de woordenschat uitgebreid wordt.
 • het kind zich leert verplaatsen in andere personen en in onbekende situaties.
 • het kind ontdekt dat boeken (en lezen) leuk zijn.

 

Vraag advies aan de informatiemedewerker voor titels van goede voorleesboeken of kijk op het Makkelijk Lezen Plein bij de voorleesboeken.

 

 

Tip 2: Samen lezen

 

 • De ouder leest het begin van een boek, totdat het kind goed in het verhaal zit en nieuwsgierig is naar de afloop. Doordat de structuur van het verhaal het kind dan duidelijk is, zal het meestal in staat zijn het boek zelf uit te lezen.
 • Kies hiervoor uitsluitend boeken die het kind leuk vindt. Vindt het kind het boek bij nader inzien toch niet leuk, dan niet verder lezen, maar een ander boek kiezen.
 • Op het Makkelijk Lezen Plein staan boeken die voor dat doel geschikt zijn.

 

 

Tip 3: Thuis een leessfeer creëren

 

Hoe doe je dat?

 • Lezen in aanwezigheid van het kind
 • Reageren op wat je leest. Laten zien dat lezen iets met je doet en dat je dat leuk vindt. Hierbij hoeft het niet alleen te gaan om boeken. Ook kranten of tijdschriften zijn hiervoor geschikt.
 • Kinderen meenemen naar de bibliotheek
 • Voorlezen

 

 

Tip 4: Abonnement nemen op een populair jeugdtijdschrift, waar het kind warm voor loopt

 

Hierbij valt te denken aan:

 • Donald Duck: goede letter, weinig tekst, korte verhalen en leuk
 • Penny: voor paardengekke meisjes
 • Tina: voor meisjes
 • Zo zit dat: voor kinderen die alles willen weten

 

Op het Makkelijk Lezen Plein kun je deze tijdschriften lenen.

 

 

Tip 5: Series lezen

 

 

Het kind proberen te interesseren voor een boek uit een serie. Als het kind het boek leuk vindt, wil het ook andere delen uit de serie lezen. Series die in aanmerking komen:

 

 • Stoute Hendrik
 • Series van uitgeverij Kluitman, zoals:
  • Wilde Mathilde
  • Snelle Jelle
  • Romana en Ragebol

Op het Makkelijk Lezen Plein vindt u meer series die makkelijk te lezen zijn.   

 

 

Tip 6: Dagelijks 10 minuten samen lezen oefenen,

 

Volg hierbij de volgende methode:

 

 • Neem een boek dat een paar AVI-niveaus hoger is dan het kind normaal leest.
 • Lees een stuk voor. Het kind leest in zichzelf mee. Begin met een bladzijde tekst. De lengte van het voor te lezen stuk aanpassen aan de praktijk. Gaat het niet goed: een korter stuk nemen.
 • Daarna leest het kind zelf de tekst voor.
 • Laat het kind niet hakkelen, maar zeg het woord voor. Het woord wordt dan niet fout ingeslepen. Het kind blijft leesplezier houden, omdat het vlot door kan lezen. 

 

 

 

naar boven