Het succes van het Makkelijk Lezen Plein is voor een deel te verklaren uit het feit dat de doelgroepen van het MLP zo makkelijk te bereiken zijn via de scholen.

 

Scholen zijn onmisbaar voor een goed draaiend Makkelijk Lezen Plein.

 

Contact met de intern begeleiders van de scholen in de regio is essentieel om een goede uitleen van je MLP te garanderen en om goed bezette informatieavonden te hebben.

 

Scholen zijn erg blij met een MLP in hun omgeving, omdat ze daar hun leerlingen met een leesprobleem en hun ouders naar kunnen verwijzen. Veel leerkrachten zijn zelf niet goed op de hoogte van goede boektitels voor deze kinderen. Een MLP geeft hen de zekerheid dat ze hun leerling naar de beste plek sturen om aan goed leesmateriaal te komen.

 

Activiteiten rond het MLP kun je bekend maken via de intern begeleiders. Een mail met een bijgaand persbericht naar de intern begeleiders in je regio brengt de informatie bij de doelgroepouders.

 

Investeren in contacten met de scholen is dus investeren in je MLP!

 

 

Tips voor activiteiten met scholen

  • Neem het MLP mee in het gewone groepsbezoek van schoolklassen aan de bibliotheek. Geef promotiemateriaal mee voor thuis.
  • Organiseer een speciaal MLP-groepsbezoek. Nodig daarvoor de doelgroepkinderen van groep 4 tot en met 8 uit. Laat ze kennis maken met de materialen van het MLP. Dit kan bijvoorbeeld met het Makkelijk Lezen Feest, een speciaal groepsontvangsprogramma dat gebaseerd is op Party en Co.
    Meer informatie over het Makkelijk Lezen Feest is te vinden op de site van ProBiblio. 
  • Breng ook het MLP in de School onder de aandacht bij scholen. Wanneer je een mediatheek helpt inrichten, neem dan ook een deel van de collectie op op MLP-wijze. Meer informatie elders op deze site.
  • Stuur het persbericht van een MLP-activiteit naar de scholen in je werkgebied en vraag hen dat bericht door te geven aan de betreffende ouders. Leg een goede maillijst aan van leerkrachten en ouders die de MLP-activiteit hebben bezocht.
naar boven