Het Kenniscentrum Makkelijk Lezen Plein dient ter ondersteuning van bibliotheken die met een MLP (gaan) werken. Daar horen ook scholingen bij. De scholingen worden gegeven door Nanda Geuzebroek, consulent makkelijk lezen bij Probiblio en coördinator van het Netwerk Makkelijk Lezen Plein. De scholing kan in de eigen bibliotheek gegeven worden. Leden van het netwerk MLP krijgen korting. Informatie en opgeven via Maaike Landman, e-mail mlandman@probiblio.nl  

naar boven