Kees Vernooy neemt een vooraanstaande plaats in op het gebied van leesonderwijs. Waarom goed leesonderwijs en met name het werken van de woordenschat belangrijk is, heeft Vernooy helder uiteengezet in het artikel

Een Goede Woordenschat. De basis voor goed schoolloopbaan.

Leesbevordering is hierbij het sleutelwoord. Iets waar het MLP een belangijke bijdrage in kan leveren.

 

 1. Het Nederlandse leesonderwijs nader bekeken, PowerPoint presentatie september 2006, Probiblio
   
 2. Brochure Iedereen kan leren lezen van Inspectie van het Onderwijs. Naar aanleiding van het inspectierapport 2004 werd deze brochure naar scholen verstuurd.
   
 3. Brochure Het Nederlandse leesonderwijs nader bekeken. Kees Vernooy, in opdracht van CDA.
   
 4. Artikel Onderwijsopvattingen en leerlingresultaten, verscheen in Basisschool Management. Het gaat over de negatieve effecten die whole language - een nieuwe opvatting over het leren lezen - in Amerika had.
   
 5. Technisch lezen in het Onderwijsverslag 2004. Analyse van het Inspectieverslag over het leesniveau in het basisonderwijs.
   
 6. Artikel Leerlingen worden lezers door te lezen! Stillezen warm aanbevolen, verschenen in Leesgoed 2001/ 3, blz.126-129
   
 7. RALFI, aanpak voor (zeer) zwakke lezers, PowerPointpresentatie 12 april van Joke Nijboer (bewerking van een presentatie en artikelen van Kees Vernooy).
   
 8. Handleiding RALFI (in de groep), door Anneke Smits.
   
 9. Artikel Door RALFI gaan zwakke lezers met sprongen vooruit, over RALFI in de praktijk. Verscheen in 2006 in Didaktief.
   
 10. Website van de International Reading Association: www.reading.org.