Op de MLP-studiedag 2010 kwamen verschillende collega’s met tips.

Hieronder vind je ze.

Heb je zelf tips, stuur ze dan naar Maaike Landman, e-mail mlandman@probiblio.nl

 

Tips van collega’s

 

  • Plaats je MLP vooraan op de jeugdafdeling. Kinderen kunnen er dan niet omheen

 

Toelichting van de redactie: Op het symposium raadde dyslexiespecialist Tom Braams aan het MLP op een rustige plaats te zetten. Rust is inderdaad belangrijk voor kinderen met dyslexie, concentratietekorten of een autistische storing. Die kun je ook bereiken door te zorgen voor een goede bewegwijzering met beeld en met een overzichtelijke indeling. Wij hebben er altijd voor gepleit het makkelijk lezen uit het verdomhoekje te halen en er een aantrekkelijke plek van te maken. Dus liever in het zicht, dan achteraf. En dat ook andere kinderen lenen is toch niet erg?

 

  • Organiseer MLP-groepsbezoeken, ook als je niet de beschikking hebt over het ML-Feest.
  • Belicht bij groepsbezoeken van groep 3 en 7 altijd het MLP. Neem het in het programma op

 

Toelichting redactie:

Uiteraard is het erg belangrijk kinderen via de scholen in contact te brengen met het MLP. Bij elk groepsbezoek dat je op de jeugdafdeling ontvangt, kun je aandacht besteden aan het MLP. Informatie erover voor de ouders geef je mee aan de kinderen.

Je kunt natuurlijk ook je eigen MLP-groepsbezoekvariant creëren. Daarbij laat je de kinderen alle verschillende materialen uitproberen.

Heb je eigen variant, deel die met ons en stuur je idee in.

 

  • Speel het Makkelijk Lezen Feest met frontofficemederwerkers als scholingsactiviteit.

Toelichting redactie: Heel goed idee. Het is soms lastig voor FO-mederwerkers zich echt te verdiepen in de collectie van het MLP. Met het spel breng je de collectie op een leuke manier onder de aandacht. Ze zullen de materialen die ze gezien hebben beter onthouden. Als je zorgt voor een goede toelichting op de materialen, waarbij je ingaat op de criteria voor MLP-materialen, dan zullen ze beter begrijpen welk materiaal ze kunnen adviseren aan deze doelgroep.

 

  • Je MLP aankleden met leuke bijpassende decoratieve materialen, zoals bijvoorbeeld dierfiguren.

 

  • Geen al te dikke boeken opnemen. Dit schrikt toch af!

 

  • Vraag de gratis krant "De Wakkere Muis" van Stilton aan en leg die op het MLP.

 

  • Bijeenkomsten voor leescoördinatoren van scholen op de bibliotheek plannen, waarbij aandacht geschonken wordt aan het MLP. De leerkrachten daarbij meenemen naar het MLP.

Toelichting van de redactie:

Als je scholen op de hoogte brengt van het bestaan van het MLP, dan heb je de eerste stap gezet naar het succes van je MLP. Scholen zien de meerwaarde van een MLP en worden daardoor al snel de beste promoteren van je MLP. Zorg dat ze op de hoogte blijven van de activiteiten van het MLP en vraag hen de informatie door te spelen aan de ouders van kinderen die belang hebben bij het MLP.

 

  • Richt het MLP in als een eiland in plaats van als een losse kast.

Toelichting van de redactie: Een eiland valt meer op en biedt meer mogelijkheden tot uitbreiding met aantrekkelijke zitelementen en apparatuur.

 

  • Zet alle luisterboeken voor kinderen vanaf 8 jaar bij het MLP.

Toelichting van de redactie: Zolang ze frontaal gepresenteerd worden, is dit een goed idee. Je vergroot de keuze, als het alternatief is dat er anders op het MLP alleen maar een selectie staat uit het totale luisterboekenaanbod van de bibliotheek. Wat je alleen daardoor wel mist is, dat je door het ontbreken van een menging van lees- en luisterboeken, kinderen niet meer naar een boek leidt. Bij menging van beide materiaalsoorten komen ze bij het zoeken naar een luisterboek ook langs de leesboeken, waardoor ze er toe zouden kunnen komen een leesboek te kiezen in plaats van een luisterboek. Dan heb je ze aan het lezen, iets wat je hoogste doel is met een MLP.

 

naar boven