Biebwatch MLP/4you! 2011

De Biebwatch MLP/ 4you! had dit keer een wetenschappelijke insteek. De diverse sprekers gaven heldere presentaties rond onderwerpen betreffende de zwakke lezers.

Klik hieronder in het programma op de betreffende lezing voor de hand-out.

De hand-outs

Onderzoek naar lezen door en leesbevordering voor zwakke lezers (8 - 15 jaar) en de effectiviteit van het MLP en 4you! voor deze doelgroep - Cedric Stalpers, onderzoeker en docent marketing Universiteit van Tilburg

Woordenschat, schooltaalwoorden en leesplezier - Piet Litjens, wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA)

Referentieniveaus po en vo in relatie tot de zwakke lezers - Guuske Ledoux, wetenschappelijke directeur Kohnstamm Instituut
Guuske Ledoux heeft ook de niveaubeschrivingen van de referentieniveaus in een pdf gezet.

MLP

Recente ontwikkelingen MLP - Nanda Geuzebroek

4you!

Recente ontwikkelingen 4you! - Ellie van der Meer

MLP

Doorgaande leeslijn in het primair onderwijs in de relatie tot leesbevordering van zwakke lezers - Kees Broekhof, senior projectcoördinator taal van Sardes. De Kunst van Lezenbrochure 'Meer lezen, beter in taal' is ook van zijn hand en geeft meer achtergrond bij zijn presentatie op dit symposium. Meer lezen, beter in taal kun je downloaden van de site van Kunst van Lezen. Van deze brochure is een samenvattende powerpoint gemaakt, die je kunt gebruiken voor presentaties voor leidinggevenden in bibliotheek of onderwijs.

MLP

 

Mogelijkheden om achterstandsouders te betrekken bij de bibliotheek en de leesbevordering van hun kinderen - dr. Frederik Smit, coördinator van het Expertisecentrum Ouders, school, buurt van het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Frederik Smit heeft geen hand-out beschikbaar gesteld van zijn presentatie, omdat er een boek van hem op uitkomen stond. In dit boek over de kwaliteit van het odnerwijs is ook een hoofdstuk opgenomen over samenwerking met ouders.
Link naar het onderzoeksrapport De visie van leraren, ouders en leerlingen op de kwaliteit van het onderwijs.

naar boven