Monitor Makkelijk Lezen Plein

De MLP-Monitor

Checklist en evaluatie-instrument

 

De MLP-monitor is een handig instrument om je eigen MLP te evalueren en te verbeteren. Door de monitor in te vullen kom je langs alle aspecten van het MLP en zie je snel waar je verbeterpunten zitten.

De monitor is opgebouwd rond een aantal deelonderwerpen. De eerste drie kun je invullen voor al je afzonderlijke MLP’s. De andere vragen betreffen het MLP-beleid en de MLP-uitgangspunten organisatiebreed.

Door de monitor regelmatig in te vullen kun je verbeteringen ook zichtbaar maken doordat je scores verbeteren.

 

Klik hier voor vragen, op- of aanmerkingen.

 


naar boven