Om het MLP actueel te houden, te starten of te updaten is een kant en klare basislijst handig. Hieronder vindt u fictie en non-fictielijsten. De fictie is verdeeld in aparte lijsten per genre en de non-fictie per onderwerp.

 

De excel-lijsten bevatten alleen actuele titels. Er is gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit per genre of onderwerp. Dit wil zeggen dat elk genre officiële ml-boeken bevat, maar ook de wat dikkere hypetitels en andere lekkerwegleesboeken die iets moeilijker zijn. Bij elke genre of onderwerp zijn leesboeken, maar ook dvd’s of luisterboeken opgenomen.

 

Daarnaast is ook rekening gehouden met de diverse doelgroepen van het MLP, zoals kinderen met een taalachterstand, jongens en dyslecten.

 

FictieNon-fictie

 

De lijsten hebben binnen de fictie en de non-fictie een zelfde structuur zodat ze makkelijk gecombineerd kunnen worden tot een totaallijst.

naar boven