MLP/4you! studiedag: Meertaligheid en leesachterstand

Maar liefst 110 deelnemers waren op 20 maart in Amersfoort aanwezig bij de studiedag Aandacht voor de zwakke lezer. Veel deelnemers waren nieuwsgierig naar de lezing van Saskia Visser over meertaligheid en leesbevordering. Hierin besprak zij wat er vanuit onderzoek bekend is over meertaligheid. Ze vertelde over de relatie meertaligheid en taalachterstand. Kern van haar verhaal: talen kunnen elkaar versterken.

 

Wanneer je een begrip of constructie in de ene taal kent, is het gemakkelijker om die in de andere taal te leren. Beide talen moeten zich blijven ontwikkelen want het taalniveau in een tweede taal is afhankelijk van dat in de eerste taal.

Downloaden

Presentatie Lezen kan in alle talen van Saskia Visser
Presentatie Leesapps  
Lezen in het PRO en BBL van Bert de Vos
De taal van het onderwijs van Erna van Koeven 
Begrijpend Lezen van Paul van den Broek

naar boven