Zomerse MakkelijkLezen Top25

dinsdag 31 mei 2016

De MakkelijkLezen Top25 voor deze zomer is bekend! Lees mee met de leukste boeken!

 

Bekijk de lijst

Geen enkel bewijs dat een kleurenbril helpt bij dyslexie

maandag 18 april 2016

Het lijkt te mooi om waar te zijn. Een bril met gekleurde glazen die helpt bij dyslexie. Deze week prees de firma Xlens in een paginagrote advertentie in Trouw 'hét hulpmiddel bij dyslexie of leesproblemen' aan. De kleurenfilters zouden ogen en hersenen beter op elkaar afstemmen. Wetenschappelijk aangetoond, stond erbij.

 

BRON: TROUW, 14 april 2016.

 

Zestig procent van de dyslectici had er baat bij. Een aanlokkelijk aanbod, vooral voor ouders die nu moeten aanzien hoe hun kind door leesproblemen worstelt op school. Ook al kost zo'n bril, exclusief montuur, ruim 600 euro.

 

'Ik vind het kwalijk om deze kwetsbare groep - wanhopige ouders - geld uit de zakken te kloppen' Aryan van der Leij, emeritus hoogleraar orthopedagogiek

 

Het is dan ook niet waar, zeggen hoogleraren, gespecialiseerd in dyslexie. "Misleiding is een wat zware term", zegt Ben Maassen, klinisch neuropsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Als je met zo'n bril prettiger kijkt en daardoor minder snel hoofdpijn krijgt bij het lezen, is dat natuurlijk mooi. Maar verkoop het niet als hulpmiddel bij dyslexie. Daar is geen enkel bewijs voor."

Slecht onderzoek

De site van Xlens suggereert iets anders. Daar staat een hele lijst van wetenschappelijke studies die de werking van de bril lijken te onderschrijven. "Dat doen ze niet", zegt Maassen. "Het is vaak slecht onderzoek, het is niet goed opgezet, veel te weinig deelnemers. Vaak gaat het ook helemaal niet over dyslexie, maar bijvoorbeeld over het effect van de filters bij migraine. Maar geen enkele studie toont aan dat de bril helpt bij dyslexie."

 

Er is volgens hem maar één remedie: "Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Zo kun je de ernst van de dyslexie verminderen, al blijft de leessnelheid een probleem. En dat is voor deze kinderen een zware opgave. De praktijk is dat ze vaak juist veel minder lezen in plaats van veel meer."

 

'Voor een klein bedrijf als het onze is het lastig om een groot en deugdelijk onderzoek op te zetten' Xlens

Letters en klanken

Dyslectici hebben moeite een koppeling te leggen tussen letters en klanken, zegt Aryan van der Leij, emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Moeite met de koppeling tussen de verbeelding van het woord en het woord zelf. "Een dyslecticus overziet de woorden in een tekst ook niet. Logisch dat hun beeld van een tekst soms chaotisch is. Dat letters kunnen gaan trillen. Maar dat zijn gevolgen van dyslexie, het is niet de oorzaak."

 

Daar komt wel de mythe vandaan dat dyslexie met lenzen te verhelpen is. "Vroeger had je de prismalens, nu dus de gekleurde. Maar het werkt niet. Is het misleiding? Ik vind het in ieder geval kwalijk om deze kwetsbare groep - wanhopige ouders - geld uit de zakken te kloppen."

Vaag begrip

Een woordvoerster van Xlens reageert teleurgesteld op alle kritiek. Maar het verbaast haar ook niet. "Dyslexie is in de wetenschap een wat vaag begrip. Mensen verdienen daar geld aan met dure trainingsprogramma's, en dan komen wij met zo'n simpele oplossing." Ze erkent dat de bewijzen nog niet erg hard zijn. "Maar voor een klein bedrijf als het onze is het lastig om een groot en deugdelijk onderzoek op te zetten."

 

Die opmerking verbaast Van der Leij dan weer. Twee maanden geleden liep hij op een congres de directeur van Xlens tegen het lijf en bood hij zo'n onderzoek aan. "Als jullie ons zeg 25.000 euro geven, zorgen wij voor de proefpersonen en de uitvoering, zei ik tegen hem. Onder één voorwaarde: wat er ook uitkomt, wij publiceren het resultaat. Niets meer op gehoord."

 

Lees het artikel op Trouw.nl

 

Dsxyliea

dinsdag 8 maart 2016

Hoe werkt dyslexie? Ervaar het op deze site!

Interview Marieke Maars Dyslexieplein.nl

dinsdag 16 februari 2016

Dyslexieplein.nl is een platform waar jongeren met dyslexie informatie kunnen delen en vinden over alles wat met dyslexie te maken heeft. Het platform is opgericht door Marieke Maars. In dit korte interview lees je waarom Marieke begonnen is met het platform en in welke behoeften het voorziet. Bron: Dedicon

 

MakkelijkLezen Top25 2015/2016

donderdag 26 november 2015

De eerste MakkelijkLezen Top25 is bekend! Lezen u en uw kinderen mee met de leukste boeken?

 

Kinderen met een leesprobleem moeten veel oefenen en pakken daarom niet zo snel een boek om ‘vrij te lezen’. Maar veel lezen is voor hen wel belangrijk, dus moeten we boeken aanbieden die ze echt leuk en interessant vinden. Omdat in de praktijk blijkt dat het niet altijd makkelijk is deze leesboeken te vinden, hebben we in samenwerking met ProBiblio deze eerste Top25 samengesteld van de leukste Makkelijklezen boeken.

 

We willen u graag uitnodigen om de tweede Top25 in het voorjaar van 2016 gezamenlijk samen te stellen, om een actuele Top25 te kunnen publiceren, die breed gedragen wordt door de praktijkervaringen van vele betrokkenen.

 

Bekijk de lijst!

Naamswijziging Bibliotheekservice Passend Lezen

woensdag 28 oktober 2015

Op 19 oktober jl. heeft Stichting Aangepast Lezen haar naam veranderd in Bibliotheekservice Passend Lezen. Met deze nieuwe naam, introduceren wij ook een nieuw logo.

 

De naamswijziging komt voort uit de constatering dat de naam Aangepast Lezen bij mensen die nog geen gebruik maken van onze dienstverlening, associaties oproept met afhankelijkheid. Mensen zijn daardoor pas in een laat stadium bereid toe te geven dat 'gewoon' lezen niet meer gaat. We willen deze drempel wegnemen, zodat we ons motto Lezen kan altijd! optimaal in praktijk kunnen brengen.

 

Bij het nadenken over een nieuwe naam, is gekeken naar ons dienstenaanbod en de functie die wij als organisatie vervullen. Onze collectie stelt mensen in staat om te lezen zoals zij dat willen: in audio, braille, groteletter, of in een combinatie van leesvormen. Oftewel, we stellen mensen in staat te lezen op de manier die bij hen past.

 

Zo is de naam Passend Lezen naar voren gekomen. Passend Lezen heeft een positieve klank: niet aangepast lezen, maar lezen op jouw manier, zoals jij dat wilt. De toevoeging 'Bibliotheekservice' maakt bovendien sneller duidelijk wat voor soort organisatie wij zijn.

 

Vervolgens is onderzoek gedaan naar de beleving van de naam Passend Lezen ten opzichte van Aangepast Lezen. Hier kwam onder meer uit naar voren dat Passend Lezen in eerste instantie wordt geassocieerd met ontspannen (41%) en prettig (38%) en Aangepast Lezen met gehandicapt (55%) en afhankelijk (35%). Deze onderzoeksresultaten vormden voor ons de bevestiging dat Passend Lezen een betere naam en een verantwoorde keuze is. Bijkomend voordeel is dat het om een subtiele verandering van de naam gaat, waardoor er een zekere mate van herkenbaarheid blijft bestaan voor huidige klanten en stakeholders.

Applaus voor jou! – over theaterlezen

woensdag 14 oktober 2015

In dit boek schrijft Elseline Knuttel over theaterlezen; een aantrekkelijke vorm van samenlezen, juist/ook voor kinderen met leesproblemen.

Theaterlezen heeft een positieve invloed op vloeiend lezen en de leesmotivatie. Door het oefenen van de tekst, leren kinderen steeds beter vloeiend lezen en de motivatie ligt in de uiteindelijke uitvoering. Ook is het belangrijk dat ze zich inleven in de personages, wat zorgt voor meer betrokkenheid bij de tekst en stimuleert om de tekst te herlezen.

In deze uitgave komen de theorie en hoe het theaterlezen in de praktijk werkt beiden aan de orde.

Voor iedereen die zich wil verdiepen in het gebruik van theaterlezen als leesinterventie zoals ouders, leerkrachten en bibliothecarissen. Uitgeverij de Inktvis.

Top 25 Makkelijk Lezen boeken op Facebook

donderdag 17 september 2015

Sinds kort is er een Facebookgroep waar Makkelijk Lezen boeken worden gepromoot.

 

Het doel van de groep is het onder de aandacht brengen van boeken voor kinderen van 6-12 jaar en interessante weetjes uitwisselen, waardoor kinderen die moeite hebben met lezen ook plezier in lezen krijgen.

 

Heel geschikt voor o.a. ouders, leerkrachten en leesconsulenten.

 

Een idee van Uitgeverij Bontekoe en ProBiblio.

Recent verschenen: ‘Dyslexie en leesproblemen’ in de serie Kinderpsychologie in de praktijk.

dinsdag 30 juni 2015

Informatieve uitgave voor ouders en opvoeders van kinderen met dyslexie. Uiteraard ook goed bruikbaar voor andere geïnteresseerden rond dit thema, zoals leerkrachten en bibliothecarissen. De informatie heeft een update gekregen zoals de informatie over de jeugdwet die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Er staat in wat dyslexie is en hoe school en ouders hier mee om kunnen gaan. Hoe wordt de leesontwikkeling getoetst en hoe kunnen betrokken partijen aan de slag om zwakke lezers op gang te helpen? Daarnaast staan er ervaringen en tips in hoe een goede communicatie tussen school en ouders tot stand kan komen.

 

Lettertype dyslexie; helpt het of niet?

dinsdag 16 juni 2015

Er zijn tot nu toe drie onderzoeken gedaan naar de effectiviteit op de leesprestaties van het lettertype Dyslexie. De algemene conclusie is dat er geen aanwijzingen zijn dat het lettertype 'Dyslexie' tot betere leesprestaties leidt. Aan de andere kant zijn er leerlingen die het lettertype positief waarderen. Lees de uitgebreide conclusie van Steunpunt Dyslexie. 

1 2 3 4 5
naar boven