Ervaring van Tobias

 

Waarom willen leraren niet het beste uit hun studenten halen?

 

Het begon allemaal toen ik verhuisde naar een andere plaats en ik naar een andere school moest voor groep 8.

Het ging wel aardig, alleen met wiskunde wat minder.

Ik vroeg aan de lerares of ik het rekenboek mee naar huis mocht nemen voor thuisscholing.

Nou moeten jullie weten dat mijn vader een wiskundeleraar is geweest.

Nou, de thuisscholing ging lekker en toen ik de volgende keer een proefwerk moest maken haalde ik een 10.

Ik was door het dollen heen, omdat ik een 10 had.

 

Toen ik bij gym, - daar hadden we de zelfde lerares voor- , even bij de lerares moest komen, vertelde ze me dat ze dacht, dat ik gespiekt had, omdat de proefwerken ook in het boek stonden.

Ik durfde niks tegen de lerares in te brengen, dus ik liet het maar zo.

 

Toen ik thuis kwam, was ik echter wel verdrietig en belde mijn moeder en vertelde haar het verhaal.

Mijn ouders waren er ook niet blij mee en gingen een gesprek aan met de lerares.

Ik hoorde van mijn ouders hoe het gesprek verlopen was.

De lerares zei, dat ik het boek alleen mocht gebruiken om thuis te leren hoe te rekenen en niet om af te kijken.

Zij ging ervan uit dat ik alle antwoorden had opgeschreven.

 

Toen vertelde mijn vader dat hij een wiskundeleraar was geweest en mij daarbij hielp.

Toen beschuldigde de lerares mijn vader dat hij mij ermee hielp door alle antwoorden op een blaadje te schrijven en dit aan mij te geven.

Ook zei ze dat geen enkel ander kind in de klas een 10 had gehaald, dus een kind met dyslexie kon het sowieso niet.

Ook schatte ze mij in als een MAVO kind, waarschijnlijk vanwege mijn dyslexie.

Dit was de druppel die de emmer deed overlopen.

 

Mijn ouders haalden mij van de school af en wegens goede relaties kon ik weer terug bij mijn oude school,

waar ze heel veel aan dyslexie deden.

Hier kon ik met extra steun en de Cito-toets op band hele goede resultaten behalen.

Na de Cito-toets zei mijn lerares dat ik heel goed de HAVO kon en misschien zelfs VWO.

Toen ik een jaar in een mengklas HAVO/VWO had gezeten en hele mooie resultaten haalde,

mede dankzij de fantastische hulp en steun die ik kreeg omdat ik toch ook dyslectisch ben, kon ik over naar Tweetalig VWO.


Hierdoor ben ik er achter gekomen dat als een school dyslexie ontkent en er niks aan doet,

een dyslectisch kind een te lage opleiding kan krijgen terwijl hij zo veel kan doen.
 

Tobias 2e klas TVWO