Ook op scholen wordt het Makkelijk Lezen Plein-concept vaak toegepast in de Bibliotheek op school. Dan kunnen ook de leerlingen met leesproblemen makkelijker zelf boeken vinden die ze leuk vinden om te lezen, waardoor ze gestimuleerd worden tot het maken van meer leeskilometers.

 

Omdat de collectie op school kleiner is dan in de openbare bibliotheekvestiging hoeft dit niet persé in de vorm van een Makkelijk Lezen Plein, maar volstaat een kast of een MLP sticker op het boek, zodat de boeken eenvoudig te herkennen zijn.

 

In dit document staan aanbevelingen voor de leesconsulent en de leescoördinator

naar boven