Bijna alle Openbare Bibliotheken hebben tegenwoordig een Makkelijk Lezen Plein. Het MLP geeft een goede ondersteuning voor het leesonderwijs aan kinderen met leesproblemen.

 

  • Een Makkelijk Lezen Plein biedt kinderen met leesmoeilijkheden toegang tot informatie. Ze kunnen zelfstandig een keus maken uit de materialen voor hun werkstuk of spreekbeurt.
  • Daarnaast biedt het MLP aantrekkelijk leesmateriaal dat deze kinderen tot lezen kan brengen. 
  • Ook ouders worden op het MLP geholpen aan informatie die hun kind verder kan helpen.

 

Uitwisselen tips en vragen
Heeft u tips of goede ervaringen op makkelijk lezengebied voor andere leerkrachten, geef die aan ons door.
Heeft u vragen op het gebied van leesbevordering voor zwakke lezers, mailt u dan naar mlandman@probiblio.nl


naar boven