Er is de laatste jaren veel te doen om het leesonderwijs. De laatste rapporten van de Inspectie van Onderwijs laten zien dat 25% van de kinderen niet het vereiste leesniveau haalt bij het verlaten van de basisschool om later succesvol deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De taalverbetertrajecten die daarop volgen, zijn hoopgevend, maar men moet heel erg op lezen blijven inzetten. 

 

Het Makkelijk Lezen Plein kan hierbij grote diensten verlenen, omdat het juist deze doelgroepen toegang geeft tot informatie en aantrekkelijk leesmateriaal om het plezier in lezen te bevorderen.

 

Op de website Leesmonitor.nu van Stichting Lezen vindt u actuele onderzoeken met betrekking tot lezen en leesbevordering.

 

Hebt u zelf tips, laat die ons weten:

mlandman@probiblio.nl

naar boven