Herkent u dit?

Een bezoek aan de schoolmediatheek met groep 7 om een boekje te zoeken voor het maken van een werkstukje. De leerlingen hebben een kwartier de tijd om een boek te vinden. Na 14 minuten is er nog steeds een aantal kinderen dat geen keuze heeft gemaakt. U dringt erop aan dat ze nu toch echt iets moeten kiezen. En een minuut later gaan ook zij met een boek naar de klas terug.

 

Als u hen zou vragen, of ze nu ook iets hebben gekozen wat hen interesseert, zou het antwoord wel eens kunnen luiden: "Nee, helemaal niet, maar ik kon niets anders vinden."

 

Toch is het zo dat deze leerlingen wel degelijk bepaalde interesses hebben. Maar waarom kiezen ze dan niet een boek dat daarbij aansluit?  Dit heeft alles te maken met de manier van presenteren.

De Openbare Bibliotheek heeft dezelfde ervaring met moeilijklezende kinderen. Om deze kinderen aan informatie te helpen en tot lezen aan te zetten werd het Makkelijk Lezen Plein in het leven geroepen.
Het concept is bedacht door Stadsbibliotheek Haarlem en verder ontwikkeld en uitgezet in de rest van Nederland met o.a. subsidie van het Dyslexiefonds Nederland. Inmiddels is het concept zo verbreid dat kinderen in heel Nederland op een MLP terecht kunnen.

 

Makkelijk Lezen Plein in de School

Ook scholen kunnen het Makkelijk Lezen Plein-idee toepassen in hun schoolbibliotheek. Dan kunnen ook de dyslectische en andere zwaklezende leerlingen zelf boeken vinden die ze leuk vinden om te lezen, waardoor ze gestimuleerd worden tot het maken van meer leeskilometers. En dat dat belangrijk is, hoeven wij natuurlijk niet uit te leggen.

 

Om scholen de mogelijkheid te bieden hun mediatheek of schoolbiblotheek aan te passen aan de behoeften van zwakke lezers is het concept Makkelijk Lezen Plein in de School ontwikkeld.  De eigen bibliotheek kan u begeleiden bij het inrichten van een MLP geheel aangepast aan de eigen wensen en mogelijkheden, zowel wat betreft de collectie, de financiën, de ruimte als de doelgroepleerlingen.

Speciaal voor het MLP in de School zijn zelfmaakmeubels ontwikkeld, waardoor het MLP-concept binnen de financiële mogelijkheden van alle scholen komt.

Het concept is op de NOT 2009 gelanceerd en enthousiast ontvangen door de bezoekers van de MLP-stand. We hebben het  aan een aantal scholen ter beoordeling gegeven. Lees wat zij ervan vinden.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn om het MLP-concept te gaan toepassen op uw school, wilt u de bouwtekeningen van de MLP-meubels willen bestellen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de educatieve dienst of de educatieve medewerker van de bibliotheek in uw regio of mailen naar mlandman@probiblio.nl.

naar boven