Passend Lezen en Dedicon voor kinderen met dyslexie

 

Dyslectische kinderen lezen vaak weinig. Ze lopen daardoor het risico een taalontwikkelingsachterstand te ontwikkelen. Dyslectische kinderen moeten daarom tot lezen gestimuleerd worden. Mocht dat te weinig lukken vanwege de ernst van hun dyslexie, dan kan uitgeweken worden naar andere vormen van lezen. Hierin kunnen het Passend Lezen en Dedicon, een belangrijke rol spelen.

 

Dedicon, voor gesproken schoolboeken

Sommige dyslectische kinderen en jongeren zijn zeer gebaat bij een hulpmiddel om hun schoolboeken voor te lezen. Ze kunnen hun aandacht dan richten op de inhoud in plaats van op het technische lezen. Voor gesproken schoolboeken kunnen ze terecht bij Dedicon.

 

Dedicon verzorgt:

 • gesproken school- en vakliteratuur.
 • studieboeken met vergrote letter
 • digitale bestanden voor gebruik in Kurzweil, Sprint, Claroread en L2S
 • meer informatie over de geleverde diensten van Dedicon klik hier.

   

 

Kinderen en volwassenen met dyslexie kunnen lid worden van Dedicon. Daarvoor is een dyslexieverklaring vereist. Er zijn kosten aan verbonden per boek. Sinds de invoering van de gratis schoolboeken zijn scholen verplicht deze te betalen. Scholen kunnen daarvoor lid worden van Dedicon.

Kinderen krijgen daarvoor:

 • Gesproken schoolboeken. Alleen de meest gebruikte en de nieuwste methoden zijn te bestellen.
 • Gesproken tijdschriften of kranten

 

 

Gesproken schoolboeken worden geleverd op een Daisy-rom. Voorheen werden de gesproken boeken op cassette geleverd. Voordeel van de Daisy-rom boven de cassette is dat deze is voorzien van een navigatiestructuur, die het mogelijk maakt direct naar de bladzijde te gaan waar men heen wil. Ook kunnen er markeringen gemaakt worden op speciale plekken, bijv. op de plaatsen waar de woordjes staan die geleerd moeten worden. Het is dan mogelijk gelijk naar die woordenlijsten te springen. Voor het beluisteren van de Daisy-rom is een Daisy-speler nodig. Klik hier voor een toelichting over de Daisy-speler.

 

Er zijn ook mogelijkheden om de Daisy-rom te lezen zonder Daisy-speler. Bij bijna al die mogelijkheden kan de Daisy-navigatiemogelijkheid niet gebruikt worden. Klik hier voor informatie over het afspelen van Daisy-roms zonder Daisy-speler.

 

Voor meer informatie kijk op www.dedicon.nl.

 

Lex App

LEX is een gratis app speciaal voor kinderen met een leesbeperking zoals bijvoorbeeld dyslexie. Dankzij LEX kunnen gesproken schoolboeken afgespeeld worden op smartphones en tablets. 

 

Passend Lezen

Dyslectische kinderen tot 18 jaar kunnen lid worden van Passend Lezen. Hierdoor krijgen zij toegang tot een grote bibliotheekcollectie. Behalve dat ze daardoor plezier kunnen krijgen in het 'lezen', werken ze door het ‘lezen’ van de boeken tegelijkertijd aan hun taalontwikkeling. Het is daarbij uitdrukkelijk de bedoeling dat deze kinderen de boeken puur voor hun plezier lezen. Ze moeten niet gedwongen worden het boek mee te lezen, anders loop je de kans ze te verliezen voor deze manier van lezen.

 

De collectie van Passend Lezen bevat:

 • Fictie, gewone leesboeken;
 • Informatieve boeken.

 

Lidmaatschapseisen:

 • De dienstverlening is gratis. Een vrijwillige bijdrage mag gegeven worden, maar dat hoeft niet;
 • Er is geen dyslexieverklaring vereist, maar er moet wel aangegeven worden wat de leesbeperking is.

 

Boeken kunnen gekozen worden uit de on-linecatalogus op de site van Passend Lezen of uit papieren catalogi.

 

Je kunt kiezen uit een Daiyrom of streaming bestand. De Daisy-rom’s worden met de post gratis heen en weer gestuurd. Voor elke aanvraag wordt een nieuwe Daisy-rom gebrand. Na gebruik moet de Daisy-rom teruggestuurd worden. Deze wordt gerecycled.

Voor het lezen van de Daisy-roms van Passend Lezen is niet per se een daisy-speler nodig. Omdat je de meeste boeken alleen maar van begin tot het eind hoeft te lezen, kun je ook andere apparatuur gebruiken. Er zijn ook programma's waarmee je de Daisy-rom op een computer kunt lezen met behoud van de navigatiestructuur.

Klik hier voor informatie over het afspelen van Daisy-roms zonder Daisy-speler.

 

Superboek

Gesproken boeken speciaal en gratis voor kinderen tot 18 jaar met een leesbeperking.

 

Aan te raden voor basisschool en voortgezet onderwijs

Het lidmaatschap van Passend Lezen is zeer aan te raden voor (basisschool)kinderen. De kinderen moeten deze boeken voor hun plezier lezen. Ze moeten niet gedwongen worden het boek erbij te nemen en het mee te lezen. Lezen wordt dan weer oefenen en oefenen doe je op een andere manier. Lezen voor het plezier (waarbij en passant de woordenschat wordt uitgebreid en aan de taalontwikkeling gewerkt wordt) moet leuk blijven. Deze kinderen moeten al zo veel extra oefenen. Het oefenen van het lezen moet gescheiden gehouden worden van het lezen voor het plezier, anders bereik je alleen maar het tegenovergestelde van wat je had willen bereiken. In plaats van leesplezier bevorderen, werk je zo alleen maar een grotere leesaversie in de hand. En dat moet te allen tijde voorkomen worden.

 

Als kinderen zelf het boek erbij willen hebben, is dat natuurlijk alleen maar toe te juichen. Sommige kinderen zullen -na het lezen van het luisterboek - gestimuleerd worden het papieren boek te lezen. Dat kunnen ze dan ook, omdat ze de hele context en de structuur van het boek al kennen èn omdat ze gemotiveerd zijn. Maar dit zelf lezen moet uit de kinderen zelf komen.

 

Voor meer informatie:
www.educatief.dedicon.nl
www.passendlezen.nl

 

Yoleo

Yoleo biedt kinderen de kans om hybride boeken te lezen (tekst gecombineerd met audio). Hierdoor ervaren ze lezen als leuker en makkelijker. Door te lezen verdienen de kinderen punten, die ze in een game kunnen gebruiken. Yoleo is niet gratis, je betaalt per boek. Je kunt individueel een account aanmaken of per school. Het is ook als App in de appstore verkrijgbaar.

Meer info op: www.yoleo.nl.