Ervaringen met het aanvragen van een vergoeding

Balans heeft haar leden gevraagd om ervaringen te sturen met de vergoeding van de daisyspeler door zorgverzekeraars . Hierop hebben al diverse ouders gereageerd. U vindt het overzicht met ervaringen op website van de Balans, Steunpunt Dyslexie.


 

Dyslectici kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de Daisy-speler.

 

 

Alleen voor de dagelijkse leefsfeer

 

De Daisy-speler wordt alleen vergoed voor gebruik in de dagelijkse leefsfeer. Dat wil zeggen dat hij alleen vergoed wordt voor gebruik van alledag, het lezen voor het plezier. Oorspronkelijk kon voor het gebruik voor school een beroep gedaan worden op de vergoeding van het UWV. Deze regeling is afgeschaft. Het is dus zaak dat als uw kind de Daisy-speler ook gaat gebruiken voor het afluisteren van schoolboeken, dat u dit niet vermeldt.

 

Aanvragen via ziektekostenverzekeraar

 

Een Daisy-speler moet aangevraagd worden bij de ziektekostenverzekeraar. Zij regelen de aanschaf ervan. Het is zaak goed op te geven welke Daisy-speler u wilt hebben. Zorg ervoor dat u in ieder geval een Daisy-speler aanvraagt waarbij optimaal gebruik gemaakt kan worden van de Daisy-navigatiestructuur. Dit is helemaal belangrijk als de Daisy-speler ook gebruikt gaat worden om schoolboeken te lezen. Maar ook voor het afluisteren van boeken voor de ontspanning is het prettig de Daisy-navigatiemogelijkheden te benutten.

 

Voorwaarden voor vergoeding

 

  • Voor het aanvragen van de Daisy-speler is een dyslexieverklaring of een doktersverklaring van de huisarts nodig. Het ligt een beetje aan uw ziektekostenverzekeraar wat zij voldoende vinden.
     
  • Vergoeding vindt alleen plaats voor gebruik in de leefsfeer, het gebruik voor het lezen van boeken voor het plezier.
     
  • Sommige ziektekostenverzekeraars stellen toch aanvullende voorwaarden, bijv. dat men uitbehandeld moet zijn bij een van de door de CZV aangewezen behandelcentra voor dyslectici.
     

Voor informatie over de vergoeding van daisyspelers en voor hulp bij het aanvragen van de vergoeding kunt u kijken op de site van bij het Steunpunt Dyslexie, onderdeel van de site van ouderbelangenvereniging Balans  of van Daisy-spelerverkoper Lexima: Daisy-Loket.


Daisy uitproberen

 

De meeste bibliotheken hebben een Daisyspeler en lenen deze uit. Vaak zijn het tafelmodellen, maar dyslecten gebruiken overwegend de pocket modellen met een SD kaart (opvolger van de discman modellen).


Binnen de groep dyslecten is de Daisyspeler nog niet algemeen bekend. Daarnaast komt het vaak voor dat kinderen in een behandeltraject zitten en daardoor nog geen verklaring van uitbehandeling hebben die de verzekering nodig heeft voor vergoeding. Ouders zijn vaak bereid om zelf een speler te kopen, maar willen wel weten of hun kind er goed mee kan werken.
Daarom hebben het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (Siob) en Optelec een gratis uitleenservice voor Daisyspelers opgezet. Een project dat tot 2015 zal lopen, in samenwerking met het Loket aangepast-lezen.

 

Voor meer informatie over Daisy-spelers klik hier.