Het voortgezet onderwijs stelt andere eisen aan leerlingen met dyslexie dan de basisschool. Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs geeft scholen richtlijnen voor een goed dyslexiebeleid. Niet alle scholen hebben dat al ingevoerd. Zaak dus tot een goede schoolkeuze te komen. En om alert te blijven op wat er op de school van uw kind gebeurt.

 

Niet alle dyslectische kinderen worden in het basisonderwijs gediagnosticeerd doordat het kind over compensatiemogelijkheden beschikte of door gebrek aan kennis van leerkrachten: veel VO-scholen screenen leerlingen aan het begin van de brugklas.

 

Ga als ouders in gesprek met de mentor van uw kind en de zorgcoördinator / dyslexiecoach over:

 

  • Huiswerk
  • Compenseren/dispenseren
  • Extra tijd en hulpmiddelen
  • Dyslexieonderzoek & dyslexieverklaring
  • Dyslexiebeleid op school

 

naar boven