Veel leerlingen met een leesprobleem in het voortgezet onderwijs hebben moeite met het lezen van boeken in een vreemde taal.
Zij hebben vaak baat bij een gesproken versie van het boek. Maar hoe kom je daar aan?

 

Gesproken boeken in een vreemde taal.

 

Leerlingen met een leesprobleem kunnen veel steun hebben aan een gesproken versie van het boek. Als ze het boek lezen, weten ze niet hoe de woorden uitgesproken moeten worden. Daardoor herkennen ze de woorden niet. Meelezen met een gesproken versie van het boek is dan een uitkomst.

 

Zeker in de onderbouw moeten ze een aangepaste versie van een boek lezen. Daarin is het aantal gebruikte woorden terug gebracht tot het niveau dat ze op dat moment in hun studie beheersen.

 

Aan gesproken aangepaste leesboeken in een vreemde taal is lastig te komen. Sommige bibliotheken hebben ze. Via de site van uw eigen bibliotheek kunt u te weten komen of een boek aanweizg is in een openbare bibliotheek.

 

  • U kunt het boek via de site van uw eigen bibliotheek aanvragen.
  • Boeken op een aangepast leesniveau en voorzien van een gesproken versie zijn te krijgen bij www.practicum-educatief.nl.

 

Ook Dedicon, de studie- en vakbibliotheek voor mensen met een leeshandicap, heeft een aantal van boeken in een vreemde taal. Van Dedicon moet je wel eerst lid worden. Dan kun je ook je schoolboeken in gesproken vorm krijgen. Om lid te worden van Dedicon heb je een dyslexieverklaring nodig. Zie www.dedicon.nl.

 

Op internet zijn veel gesproken boeken te vinden, meestal in een integrale versie.

Voor het lezen van een Engels boek: klik hier.
N.B. U vindt hier ook goede tips voor het lezen van boeken in het Frans en Duits!

 

Voor tips rond het leren van een vreemde taal zie de uitgebreide site van de dyslexiespecialisten vreemde talen onderwijs aan dyslecten, Rinie Hoeks en Ans van Berkel.

naar boven